Hỗ trợ trực tuyến

Phòng thiết kế

( Tan Minh Thu )
( Phòng chế bản )

Phòng kinh doanh

( Kinh Doanh )
( Văn phòng )

Phòng kỹ thuật

Liên hệ báo giá

saletanminhthu@gmail.com
A Việt: 0942111338
A Long: 0938289892

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 08.3.8637.447
Email: tanminhthu2000@gmail.com
Số người online: 2
Số người đã truy cập: 776922
Bảng giá

 

   BẢNG GIÁ IN GIA CÔNG

 

                                                                                 A> IN GIA CÔNG KHỔ 32 x 43

  KHỔ IN                       SỐ LƯỢNG            THÀNH TIỀN

QUI     CÁCH IN      

  32 x 43    

=< 3,000 lượt in 600,000 đ (bao kẽm)      4 màu - 1 mặt
32 x 43   từ 3,000 lượt -> 5,000 lượt in     700,000 đ (bao kẽm)     4 màu - 1 mặt


                                                                                B> MÁY 4 MÀU KHỔ 54 x 79     

 

 

KHỔ IN SỐ LƯỢNG
THÀNH TIỀN QUI CÁCH IN MÀU PHA
VÒNG TUA ĐƠN GIÁ
54 x 79          =< 3,000 lượt in

900,000 đ

bao kẽm

1 mặt - 4 kẽm

5,000 lượt in trở lên + bộ kẽm ghi 260,000 đ/bộ  (4 tấm)

45 đ/màu         

54 x 79 > 3,000 -> 5,000 lượt in                 

     1,000,000 đ  

                     bao kẽm                                                 

1 mặt - 4 kẽm      

Đơn giá trên sẽ thay đổi tùy vào bài in khó - dễ

 

C> MÁY 4 MÀU KHỔ 72 x 102

KHỔ IN  
SỐ LƯỢNG  

THÀNH

TIỀN

QUI CÁCH

IN

MÀU PHA VÒNG TUA ĐƠN GIÁ
65 x 86
=< 3.000 lượt in

1,300,000

bao kẽm

1 mặt - 4k
 

 

 


>= 5,000 - 20,000

 

>= 20,000

+ 400,000 đ/ bộ kẽm ghi (4 tấm)

 

 

 

60 đ/màu

 

55 đ/màu

65 x 86 > 3.000 - 5.000 lượt in

1,400,000

bao kẽm

1 mặt - 4k  
Khổ nhỏ nhất: 36 x 54 1,000,000
1 mặt - 4k  

Sẽ có đơn giá 50đ/ tờ/ 1 màu cho số lượng nhiều với 100 ngàn vòng tua

Đơn giá này chỉ áp dụng cho tất cả những bài in 4 màu

 

D> MÁY 5 MÀU KHỔ 52 x 72

KHỔ IN
SỐ LƯỢNG
THÀNH TIỀN QUI CÁCH IN VÒNG TUA
ĐƠN GIÁ
 52 x 72
=< 3,000 lượt in

 820,000 đ

bao kẽm

1 mặt - 4 kẽm

5,000 lượt in trở lên

+ 220,000 đ/bộ kẽm ghi (4 tấm)

40 đ/màu
52 x 72 > 3,000 - 5,000 lượt in

920,000 đ

bao kẽm

1 mặt - 4 kẽm

  Đơn giá trên có thể thay đổi theo từng đơn hàng khó - dễ

E> MÁY 6 MÀU KHỔ 72 x 102

KHỔ IN
SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN QUI CÁCH IN
MÀU PHA
VÒNG TUA ĐƠN GIÁ
65 x 86
<= 3,000 lượt in

1,300,000 đ

bao kẽm

1 mặt - 4 kẽm
 

5,000  => 20,000 lượt in

20,000 lượt in trở lên

+ 400,000 đ/bộ kẽm ghi (4 tấm)

60 đ/màu

55 đ/màu

65 x 86
>3,000 -> 5,000 lượt in

1,400,000 đ

bao kẽm

1 mặt - 4 kẽm
Khổ nhỏ nhất:  36 x 54 1,000,000 đ             

Sẽ có đơn giá 50đ/ tờ/ 1 màu cho số lượng nhiều với 100 ngàn vòng tua

Đơn giá trên sẽ thay đổi tùy vào bài in khó - dễ

 

F> GIÁ IN GIA CÔNG METALIZE & DECAL NHỰA ( MÁY 7 MÀU)   

KHỔ IN

SỐ LƯỢNG

QUI CÁCH IN ĐƠN GIÁ
65 x 86 <= 3,000 lượt in 4 kẽm - 1 mặt  3,200,000 đ/bài ( chưa tính kẽm ghi)
72 x 102 <= 3,000 lượt in  4 kẽm - 1 mặt

 


 
* Hiện tại, Tân Minh Thư còn đầu tư máy ghi kẽm nhằm phục vụ cho việc in ấn của Quý khách hàng được thuận lợi hơn                                         

                                                                        GIÁ GHI KẼM

KHỔ MÁY KHỔ KẼM GIÁ KẼM
72 x 102 80 x 103 100,000 đ/tấm
52 x 72 60 x 73 55,000 đ/tấm
54 x 79
64,5 x 83 65,000 đ/tấm

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tiện ích
Thời tiết

Giá vàng
Loại Mua Bán

Chứng khoán
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

Ngoại tệ
Quảng cáo
Các đối tác
Link website
Hotline báo giá: 0942111338